Јас научив за НАТО

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Сузана НиколоскаПрофесор по Македонски јазикООУ „Кире Гаврилоски – Јане“ – Прилеп
Ученички тим1. Михаил Живковиќ
2. Матеј Спиркоски
Возраст на децата креатори на играта12 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта10-14 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е многу едноставна: Има вкупно 15 прашања за NATO, и едно последно бонус прашање, сите со 2-4 различни одговори. Треба да се напише само буквата на одговорот и да се кликне ENTER (Внимавајте одговорите да ви бидат со големи букви). Ако изберете точен одговор, ќе пишува TOCEN ODGOVOR и ќе се појави следното прашање. Ако изберете погрешен одговор, ќе пишува POGRESEN ODGOVOR и играта завршува без да одговорите на сите прашања.

Leave a comment