Есеј на тема „НАТО“ – Ива Каевиќ, ООУ„ Блаже Конески“ – Скопје, V-1

НАТО или Северно-атланската алијанса понекогаш  нарекувана Атланска алијанса или Западна алијанса е меѓународна безбедносна организација која била создадена со потпишувањето на Североатланскиот договор на 04.4.1949 година. Седиштето на НАТО се наоѓа во Брисел, Белгија.

Организацијата претставува систем за колективна одбрана со кој нејзините држави – членки се обврзуваат за заедничка одбрана,  во договор ако постои напад од надворешни лица или држави. Во првите неколку години НАТО претставувала еден вид обична политичка асоцијација. Првиот генерален секретар на НАТО е Хастингс Исмеј, кој изјавува дека целта на организацијата е „ Одбрана од една источна земја-СССР и Германија да се држи подчинета. Како резултат на важната улога која Велика Британија ја добила во Алијансата, Франција во 1966 година се повлекла од пактот.

Нашата земја е рамноправна членка, таа учествува во мировни мисии кои ги организира НАТО. Самиот поим НАТО за мене претставува миртен детски сон и среќно детсво на секое дете.

Име на авторот: Ива Каевиќ

Родена-  15.01.2008г    (11год)

ООУ„ Блаже  Конески“     V-1 одделение

Скопје

Ментор – професор по одделенска настава: Јадранка Клисарова

Leave a comment