Галерија од првиот промотивен настан во рамките на проектот Children@ Game.Edu.NATO