Играј и научи за Нато

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Ѓорѓина Димова   Наст. по информатика   ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино
Ученички тим1. Екатерина Хаџиска
2. Ристе Димов
3. Иван Бакаров
4. Андреа Зорзиќ
Возраст на децата креатори на играта11 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта11-13 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е квиз изработен за играње на телефон – андроид апликација. Преку скенирање на QR код играта се презема и инсталира на телефонот.

Се активира апликацијата со кликнување на нејзината икона.

Има 10 прашања. На секое прашања има по 5 понудени одговори. Се одговара со клик на соодветниот одговор. На долниот лев дел од прозорецот после давањето на одговорот се дава точниот одговор – со зелена боја ако е точно одговорен, со црвена боја ако е неточно одговорено прашањето.

На крајот се добива целосен извештај во три колони – првата се прашањата, во втората се одговорите кој ги дал играчот и во третата се точните одговори. На горниот дел од прозорецот се добива колку точни прашања има одговорено играчот и колку проценти точно одговорил.

Играта може повторно да се започне да се игра со клик на копчето Try again на долниот дел од прозорецот.

Leave a comment