Игра на “Куб” (Зара)

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Шерифе АлилиПрофесор по македонски јазикО.у,,Наим Фрашери,, Тетово
Ученички тим1. Есра Шехаби
2. Фјола Ислами
3. Ермира Идризи
4. Донарт Рамани
Возраст на децата креатори на играта11-12 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта9-13 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Во ова игра учествуваат 4 ученика. Играта се развива на овој начин: Учениците се делат на 2 групи и пред себе имаат 8 коцки, на сите страни од коцките се залепени знамиња од државите кои што се основноположници на НАТО, член на НАТО, држави кои се партнери на НАТО и држави кои чекаат за зачленување во НАТО.

Од друга страна имаме хамер каде што се напишани сите горенаведени држави без знамиња.

Играта започнива вака: еден од учениците ја фрла коцката а другите три ученици чекаат да застане коцката и убаво, концентрирани гледаат на знамето каде што застанала коцката, оној ученик кој прв ќе се јави има задача да погоди на која држава му припаѓа знамето со заокгружување на името на државата во хамерот. Истиот ученик треба да објасни дали таа држава е основноположник, дражава член во НАТО, партнер во НАТО или држава на чекање за НАТО. Секој ученик коцката ја фрла 5 пати. Ученикот кој ќе погоди повеќе држави е победник.

Leave a comment