Лабиринт

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Леонора Ферати   Наставник по англиски јазик   ,,Наим Фрашери,, Тетово
Ученички тим1. Елма Кадрији
2. Амире Рамизи
3. Сара Мустафа
4. Енсар Нухиу
Возраст на децата креатори на играта14 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта14 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Ова игра се организира ссо ученици на 14 годишна возраст .Во ова игра учествуваат 4 ученици.

Едниот од учениците е лидер во групата.

Правилата на играта се едноставни; лидерот дава упатства, инструкции ги чита прашањата,т ој што прв ќе се јави, а при тоа дава точен одговор, е добитник на играта.

Тој/Таа со неколку зборови ја опишува играта и кажува неколку зборови за НАТО на пример: Што е НАТО?,Каде е формирана и каде е седиштето на НАТО?

После се почнува со играта, читајќи го првото прашање и натпреварувачите почнуват да го најдат одговорот во лабиринтот што е залепена во белата табла..Кој прв ја наоѓа одговорот вика НАТО.Тој е победникот и тој ја кажува точниот одговор.

Лидерот во ливче го пишува името на уценикот кој беше побрз и така играта продолжува до последното прашање.Кој е побрз на одговорите тој е победникот на играта.

На овој начин учениците учат повеќе за НАТО преку игра избегнувајќи ја секојдневната рутина на учење.

Leave a comment