Нашите Натовци

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Милица Нахуис   Професор по англиски јазик   ООУ “Димче Ангелов Габерот” Демир Капија
Ученички тим1. Ивона Маркова
2. Андреа Јовановска
3. Даниел Божиновски
Возраст на децата креатори на играта14 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта14 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е составена од ресурси како што се : хамер, 12 прашања, дрвени шпатули со одговори.

Играта има тројца играчи во кои треба да ги одговорат и точно подредат одоговорите на прашањата. Секој точен одговор носи 5 поени и 3 одземени поени за неточен одговор. Се поставува хамерот со нато прашањата. Потоа со една чашка се ставени 12 одговори.

Еден од тимот почнува го чита прашањето па потоа влечи од шпатулите со чашата и ја поставува на прашањето, ако постави точен одговор добира 5 поени ако не губи 3 поени. Потоа другиот учецник чита едно прашање, влечи една шпатула со одговор.

Ја игратаат двајца од тимот а третиот ги запишува поените. Се ротираат учесниците на играта. На крај се избира победик во играта.

Leave a comment