НАТО Часовник

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Башоска ЦенчеПсихологЈ.У.О.Д.Г. “Орце Николов “ Скопје
Ученички тим1. Башоска Лена
2. Јаневски Виктор
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта4-6 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Вовед:
Децата со едукатори ги учат државите членки на НАТО и нивните знамиња користејќи
слики од знамињата. Децата се запознаваат и со знамето на НАТО.

Упатство за игра:
Изработен е НАТО часовник во форма на круг во која се поставени сите знамиња на
земјите членки на НАТО. Во центарот е поставено знамето на НАТО и стрелка.
Задачата на децата е да ја завртат стрелката и да се обидат да ја погодат државата
членка на НАТО.

Leave a comment