НАТО Меморија

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Наташа Тодоровска   Воспитувач Ј.У.О.Д.Г. “Орце Николов “ Скопје
Ученички тим1. Максимовска Јана
2. Христовски Драган
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта2-6 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Упатство за игра:
Подобрете ја вашата меморија- Обидете се да најдете парови на исти знамиња од земји членки на НАТО.

Цел на играта:
Преку препознавање на знамињата на земјите членки на НАТО да се обидат да ги меморираат некој од знамињата и да се оспособат да ги именуваат.

Leave a comment