НАТО МЕМОРИ

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Јасмина Танчевска Одделенски наставник   ОУ,,Елпида Караманди,, Битола
Возраст на децата креатори на играта8-9 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта8-10 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта Нато -мемори содржи 30 картички со 15 различни цртежи.

Нато мемори е едукативна и друштва на игра со памтење.

Правила на игра: Картичките се мешаат и се редат со лицето нагоре ,поделени во две различни групи прашања и одговори.Задачата на детето е да одбери картичка на која има прашање и во другата група од 3 деца треба треба да им ја покажи сликичката на брзина и да ја сокрие, тие треба да ја запаметат и да ја бараат истата слика со одговорот.

Кое дете прво ке ја пронајди сликата,ке го даде и одговорот на прашањето.

Кој ке пронајди набрзина повеке исти слики со одговори на поставеното прашање е победник.

Leave a comment