НАТО Сложувалка

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Ѓорѓина Димова   Наст. по информатика   ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино
Ученички тим1. Марија Боцева
2. Марија Атанасова
3. Душан Димчев
4. Лилјана Лазова
Возраст на децата креатори на играта11 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта11-13 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е во вид на сложувалка чии делови се во вид на триаголници. На секоја страна од триаголникот има еден поим или опис на поим. Основа за сложувалката е речникот со поими за Нато.

Се редат триаголниците така што поимите треба да се сложат со соодветниот опис. На крајот се добива комплетирана служувалка во вид на голем триаголник.

Leave a comment