OОУ „25 Мај“ – Скопје / Sh.F.K. “25 Maj” – Shkup (Aurela Haskaj)

“Çfarë është NATO?”

NATO është një organizatë internacionale, që përbëhet nga SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar dhe shtete tjera Europiane, të cilat janë dekoruar që të mbështesin njëra-tjetrën nëse janë të sulmuara.

NATO është një shkurtesë për “North Atlantic Treaty Organisation”. Kjo organizatë përmban 29 shtete për shkaqe sigurie të përbashkët (kolektive).

Është e krijuar në vitin 1949, me qëllim që nëse një aleat është i sulmuar nga disa shtete tjera, atëherë të gjithë aleatët janë të sulmuar. Nga fillimet e para, NATO është zhvilluar dhe tani është bashkëpunëtor i disa organizatave tjera në glob, me synim zhdukjen e konflikteve politike, shtetërore dhe vendosjen e paqes, lirisë dhe harmonisë.

 

Aurela Haskaj

SH.F.K. “25 Maj” – Shkup

Mentor: Teuta Haskaj Vojnika

Leave a comment