OОУ „25 Мај“ – Скопје / Sh.F.K. “25 Maj” – Shkup (Hedije Alija IX)

Nato apo ndryshe “Pakti Veri-Atlantik” është një bllok ushtarak, i cili u formua në prill të vitit 1949, me përkrahje nga SHBA-ja dhe Anglia (Anglo-Amerikanët) dhe kishte ideologjinë kapitaliste.

Qëllimi i kësaj organizate ndërkombëtare është që ti mbron shtetet nga rreziqe të ndryshme si: okupimet nga shtete tjera, luftëra, etj. “Nato” rrjedh nga gjuha angleze (the North Atlantic Treaty Organisation).

Ajo nuk i mbron vetëm aleatët e saj por edhe vendet që nuk janë në këtë organizatë. Ajo I mbron, megjithëse ata presin anëtarësim të ardhshëm si p.sh.: Maqedonia e Veriut e të tjera.

Unë mendoj kështu, po të mos kishte egzistuar kjo organizatë, gjithandej do të ishte shumë keq e më shumë konflikte në botë.

Do të doja që asnjëherë të mos shembej kjo organizatë…

 

Hedije Alija kl. IX

SH.F.K. “25 Maj” – Shkup

Mentor: Teuta Haskaj Vojnika

Leave a comment