OОУ „25 Мај“ – Скопје / Sh.F.K. “25 Maj” – Shkup (Merva Ameti VIII)

Nato është një organizatë ndërkombëtare ushtarake, e cila me aktivitetin e saj ndikon në stabilitetin dhe mirëqenien e popujve anëtare dhe më gjërë.

Me shtetet anëtare ku bëjnë pjesë edhe vendi ynë, veprojnë shumë bashkëpunime dhe projekte përmes cilave thellohet shkëmbimi I të mirave material, kulturore, etj.

Nato-n e përbëjnë 29 shtete mes të cilave zhvillohet bashkëpunimi ndërmjet tyre, zhvillimi dhe modernizimi I mbrojtjes dhe sigurisë.

Selia e Nato-s ndodhet në Bruksël dhe më së shumti përdoren gjuha Angleze dhe Fran[eze.

Kosova është ajo që shpëtoi nga Serbia, sepse shqiptarët ishin pa të drejta dhe NATO I shpëtoi shqiptarët nga Serbia. Sepse shqiptarët I kanë nxjer nga puna, nuk kanë lëjuar të shkollohen, pra kanë qenë pa të drejta. Falë NATO-s shqiptarët në Kosovë janë bashkë me të drejtat e tyre dhe janë të lirë.

Ju faleminderojmë NATO – ushtria e madhe.

 

Merva Ameti

Kl. VIII

Sh.F.K. “25 Maj” – Hasanbeg, Shkup

Mentor: Teuta Haskaj Vojnika

Leave a comment