OОУ „25 Мај“ – Скопје / Sh.F.K. “25 Maj” – Shkup (Valon Ajeti VIII)

Organizata e Traktit të Atlantikut të Veriut është njw nga institucionet ndërkombwtare më të mëdha të botës. Ajo është një aleancë politike dhe ushtarake e cila mbledh sëbashku 28 vende anëtare nga Europa dhe Amerika e Veriut.

Këto vende mblidhen për t’u këshilluar dhe për të bashkëpunuar në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Për këto NATO siguron një lidhje unikë në mes të këtyre dy kontinenteve për bashkëpunim politik dhe siguri.

 

Punoi: Valon Ajeti kl. VIII

Mentore: Teuta Haskaj Vojnika

Sh.F.K. “25 Maj” – Skopje

Leave a comment