ООУ „Димче А.Габерот“ – Демир Капија

МИНИ ПРИКАЗНА: „ШТО Е ТОА НАТО?“

„За мене НАТО е мир“ – Никола Симитчиевски, 11 години

„За мене НАТО означува живот“ – Мартин Ристов, 11 години

„За мене НАТО значи среќа“ – Лазар Бојчев, 11 години

„За мене НАТО е радост “ – Милан Младеновиќ, 11 години

„За мене НАТО е слобода“ – Матеј Тасев, 11 години

„За мене НАТО означува политика“ – Анџело Цуни, 11 години

„За мене НАТО е љубов“ – Панче Илиевски, 11 години

„За мене НАТО е мир“ – Алејна Џанли, 11 години

„За мене НАТО е слобода“ – Фатмир Демиров, 11 години

„За мене НАТО е љубов“ – Рејхан Усинова, 11 години

„За мене НАТО претставува војска“ – Маријан Петков, 11 години

„За мене НАТО е ѕвезда“ – Симона Трајкова, 11 години

„За мене НАТО е судство“ – Сара Траиловиќ, 11 години

„За мене НАТО е правда“ – Драгана Димитриева, 11 години

„За мене НАТО симболизира правда“ – Ангела Павлова, 11 години

„За мене НАТО е олицетворение на безбедност“ – Тамара Милошевиќ, 11 години

„За мене НАТО е безбедност“ – Теодора Камчева, 11 години

 

Одговорен наставник:
проф. Ристе Казиев

Leave a comment