ООУ „Димче А.Габерот“ – Демир Капија

,,Нато е,, –  Нато  војник, Хамза Усинов 11 год.

,,Нато е,, – Полицаец,  Халима Дестанова  9 год.

,,Нато е,, – Џамија, Медине Дестанова  6 год.

Ментор: Мерита  Трајкова

Одделенски наставник по турски јазик во село Челевец- Демир Капија

_____________________________________

„За мене НАТО е извикување“ –Андреј Богдановиќ, 6 години

„Мене НАТО ме потсеќа на око “ –Стефанија Анѓелковиќ, 6 години

„За мене НАТО значи љубов“ –Христијан Петков, 6 години

„ Мене НАТО ме потсеќа на воз “ –Џанер Мунаџев, 6 години

„За мене НАТО е срце“ –Неслихан Мунаџева, 6  години

„ Мене НАТО ме потсеќа на сон “ – Зехра Мунаџева, 6 години

„За мене НАТО е живот“ –Анастасија Стојанова, 6  години

„ Мене НАТО ме потсеќа на движење “ –Ивана Стојковиќ, 6  години

„За мене НАТО е око “ –Сара Спирова, 6 години

„За мене НАТО е среќа“ –Мелида Демирова, 6 години

„За мене НАТО претставува мир “ –Ќани Салиов, 6  години

Ментор наставник:
Александра Иванова

Leave a comment