ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово, VI-а одделение

1.НАТО е заедница од многу народи. ( Александар Јовановски, 11 год. )

2.Здружени држави кои си помагаат и се штитат. ( Матеја Петрушевска, 11 год.)

3.НАТО е организација на здружени сили. НАТО не заштитува од терористички и воени напади.   ( Никола Лазаревски, 11 год.)

4.НАТО е заедница во која има здружени држави кои меѓусебно си помагаат и решаваат проблеми. ( Илина Стојановска, 11 год.)

5.НАТО е организација за сите здружени војски кои си помагаат кога е потребно.( Матеја Богдановска, 11 год.)

6.НАТО се повеќе држави здружени за да остварат некоја своја цел. ( Бисера Димитријевиќ,11 год.)

7.НАТО е Европска Унија.Тие се здружиле за да бидат помоќна држава. ( Драгана Насковска, 11 год.)

8.НАТО е организација за здружување на држави кои си помагаат меѓусебе. ( Ева Спасовска,11 год)

9.Здружени амерички држави. ( Давид Насковски,  11 год.)

10.Здружени земји кои имаат за цел да се бранат меѓусебе.Тие се бранат кога некој ги напаѓа.  ( Мартина Трајановска, 11 год)

11.НАТО се здружени национални држави кои си помагаат една на друга. ( Матеја Петровска, 11 год)

12.НАТО е нешто што сите заедници и народи се заедно и протестираат за нашата држава. ( Миа Крстиќ, 11 год)

13.НАТО е собир од луѓе кои зборуваат за правила во државата.Тие гласаат за нешто што е тема фали се сложуваат или не. ( Стефанија Стојановска, 11 год.)

14.НАТО се здружени држави. ( Мелани Лазаревска, 11 год.)

15.Што е НАТО? Не знам и не ме интересира. ( Павел Цветановски, 11 год.)

16.Јас мислам дека НАТО е заедница од некои држави и мислам дека тие се здружиле за да си помагаат едни на други и мислам дека сега сакаат Р.Северна Македонија да влезе во НАТО.  ( Наталија Стошиќ, 12 год.)

17.НАТО алијанса од здружени држави кои кога некој ќе ги нападне тие се здружуваат и се борат против него.Тоа е воена алијанса од 30 држави заедно со новата Република Северна Македонија.  ( Леон Стоилевски, 12 год.)

18.Здружени национални држави кои си помагаат меѓусебе. ( Матеј Стефановски, 12 год.)

19.НАТО се здружени држави. ( Андреј Зафировски, 12 год.)

20.НАТО се сите држави.Тие се здружени меѓусебе. ( Дарио Јаневски, 12 год.)

21.НАТО е кога ќе се тепаат некои држави. ( Петар Максимовски, 12 год.)

22.Заедница од држава. ( Сара Златковска, 12 год.)

23.НАТО и Европска Унија се дружени држави.( Ајсела Исени, 13 год.)

Ментор: Дејан Младеновски

Leave a comment