ООУ„Маршал Тито“ с. Муртино, Струмица – Марјан Јанев – 10 години

НАТО или Северноатлантската алијанса но понекогаш е нарекувана Атлантска алијанса или Западна алијанса. Таа е  меѓународна безбедносна организација која била создадена на 4 април 1949 година. Седиштето на НАТО се наоѓа во Брисел, Белгија и организацијата претставува систем на заедничка одбрана со нејзините државни членки со одбрана за напад од надворешни лица.  Во НАТО имаат членство 29 држави. Сегашен генерален секретар е Јенс Столтенберг. Во првите години од создавањето НАТО претставува обична политичка асоцијација. Првиот генерален секретар на НАТО е Хастингс Исмеј. По терористичкиот напад врз САД во 2001година, алијансата ангажирала војска во Авганистан и Ирак, и така НАТО ја надминува таканаречената „Криза на идентитетот“  од 1990 година.

Марјан Јанев- (10 години)

ООУ„Маршал Тито“ с. Муртино, Струмица

Ментор: Верка Урдовска

Leave a comment