ООУ „Методи Митевски Брицо“ – Лозово, IX одделение

Василков Бојан   9 одделение   – НАТО е воен сојуз.

Милан Дончевски  9 одделение   – НАТО е воен сојуз што се наоѓа во Брисел.Има многу демократски држави.Таа е кратенка од Надвор АМА Топло се Осеќам.

Тамара Димитровска  9 одделение  – НАТО е скратеница од некој збор.

Радмила Давитковска  9 одделение  – НАТО е име на некоја партија.

Лариса Стојанова  9 одделение  – НАТО е книга во која има многу села и градови.

Ѓокан Јашар  9 одделение  – НАТО е воен сојуз со голема сила.

Марија Тонева  9 одделение  – НАТО е воен сојуз .

Стефан Тасевски  9 одделение  – НАТО е сојуз од повеќе држави исто така е воена сила.

Аце  Стојанов  9 одделение  – НАТО е книга.

Валерија Петрова  9 одделение  – Јас кога имав 10 години и кога го слушнав зборот НАТО јас мислев дека тоа е голема фирма во која работат само моќните бизнисмени.

Марко Сачевски  9 одделение  – НАТО е воен сојуз кој е создаден 1949година.Во НАТО има многу демократски држави.При војна секоја држава е должна на нападнатата држава да помогне.

Сара Маџовска  9 одделение  – Јас  кога го слушам зборот НАТО си замислувам војсководец на слика со голема топка и мустаќи.

ОДГОВОР НА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9 ОДД  ООУ„ МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“- ЛОЗОВО

МЕНТОР : КИТАНОВА ЛЕНЧЕ         

Leave a comment