ООУ „Методи Митевски Брицо“- Лозово, VII-1 одделение

Иван Бојков VII 1 – Јас НАТО го потразбирам како борбен живот , и како собир на држави.

Иван Костов VII 1 – Јас како дете мислам дека НАТО е голема држава.

Давор Вучковски VII 1 – Јас мислам дека НАТО е организација.

Ангела Стаменова VII 1 – Според мене НАТО е организација која ја води државата кон подобро ,и која е составена од повеке држави.

Слагана Тошева VII 1 – Од детски агол НАТО   како здружение или организација може да биде и село или град.

Елеонора Цекова VII 1 – Јас поимот Нато го разбирам како собрание.

Демирџан Абдиов VII 1 – НАТО е училиште .

Вилијам Јосифов VII1 – Јас мислам дека нато е место за војници .

Давит Трајчев VII1 – Јас НАТО  го  разбирам  како некое име на село или како некоја влада.

Нарѓул Мустафова VII1 – НАТО е како некоја силна борба.

Леон ПертовVII1 – Нато е сојуз на повеќе држави и дека помага ако  на некоја држава и треба помош.

Садбер АбдиоваVII1 – Јас мислам дека НАТО е  градско собрание.

Mатеј Марковски – Нато е големо здужение и е од корист на народот , да помага и да даваат  парични средства .

Ментор: Китанова Ленче

Leave a comment