ООУ „Методи Митевски Брицо“- Лозово, VII-2 одделение

За мене Нато е некоја фирма која  чесно работи и со добар успех. –  Даниел Маџовски   7-2  одделение

Нато е голема фирма која помага на сиромашните како донација. – Едина Муратова  7-2 одделение

Нато е членка на повеке држави. – Јован Саздовски  7-2  одделение

Нато е голема светска сила или фирма  и  таа прва има лансирано ракети за Марс. – Марио Стојановски  7-2 одделение

Нато е најголем човек  кој  живеел во Крива Паланка. Тој  бил најдобар човек на светот  и  имал 2 сина. – Султан  Шерифова  7-2 одд

Го управува  целиот свет.Нато сака да лансира ракети за да го истражува Марс. Нато донира голема сума на пари за разна помош на сиромашните. Нато е еден вид голема држава. – Тоше Бојковски  7-2 одделение

 

ОДГОВОР НА УЧЕНИЦИТЕ ОД 7-2  ОДД  ООУ„ МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“- ЛОЗОВО

МЕНТОР : КИТАНОВА ЛЕНЧЕ

Leave a comment