OОУ „Наим Фрашери“ – Тетово / SH.F.K.”Naim Frasheri”-Tetove (Anda Kurtishi VIII-3)

ÇFARË ËSHTË NATO?

Meqenëse ne jemi vetëm fëmijë  fjala luftë  na shtin frikën, por ne shpesh nuk i kushtojmë rëndësi faktit se mund të ecim lirisht në një mjedis të sigurtë. Siguria në të gjitha zonat e jetës së përditshme është çelësi i mirëqenies sonë.

Me aq sa dimë  ne Nato është  organizatë  ndërkombëtare e cila meret me sigurinë  e shteteve anëtare të  sajë. Nato gjithashtu ju këshillon në  lidhje me problemet e sigurisë, ajo krijon besimin mes shteteve per të  ndihmuar njëra tjetrën në  raste nevoje, nato gjithashtu ndihmon në parandalimin e konflikteve.

Nato angazhohet për mbrojtjen e  të  gjithëve antarëve të  sajë, përmes marveshjeve të  ndryshme, ose ajo ka edhe kapacitetin ushtarak që  lufton përmes paisjeve ushtarake, që  anëtarët e saj  të  mund të  jenë  të  lirë  dhë  të  sigurt, pra në  një  bashkësi ku jane të  gjithë  të  mirat.Ajo inkurajon bashkëpunimin edhe me vendet të  cilët nuk janë  pjesë  e sajë , që  të  jenë  pjesë  e një  grupi të  mirë  shtetërorë .

Pra edhe pse përdoret fjala luftë  kuptuam se ajo nuk eshtë  diçka e frikëshme. Nato mudohet të  luftojë  kundër të  keqes brenda të  gjithë  shteteve.

 

Anda Kurtishi – VIII-3

SH.F.K.”Naim Frasheri”-Tetove 2019

Leave a comment