ООУ „Никола Карев“ – Крушево

НАТО е држава со пет ѕвезди.

ДИМИТАР РИСТЕСКИ-IVБ ОДД.

 

НАТО претставува добивање на нови машини во фабрика.

КОНСТАНТИН БОГДАНОВСКИ- IVБ ОДД

 

За мене НАТО се здрави и скапи патики.

БЛАГОЈ ХРИСТОСКИ- IVБ ОДД

 

Мене НАТО ми изгледа како војна.

ЛЕОНА ЈАНКОСКА IVБ ОДД

 

За мене НАТО е собир на многу луѓе.

МИХАЕЛА СТЕФАНОВСКА- IVБ ОДД

 

НАТО е вселенски брод во природа.

ХРИСТИЈАН МИЈАЈЛЕСКИ- IVБ ОДД

 

За мене НАТО претставуваат убави паркови.

РУЖИЦА ИЛИЈОСКА- IVБ ОДД

 

НАТО е војни и бомби.

ЈОВАН БОЖИНОСКИ- IVБ ОДД

 

Собир на градови е НАТО.

ВИКТОРИЈА ПАСКОСКА- IVБ ОДД

 

НАТО е партија, заедница со луѓе.

ИВАНА БЛАЖОВА- IVБ ОДД

 

НАТО е голема фирма .

ХРИСТИЈАН ДИМИТРИОСКИ- IVБ ОДД

 

Големо ново училиште.

ТЕОДОРА МИЛКОВА- IVБ ОДД

 

НАТО е свет со природа.

МАТЕЈА НИКОЛОСКА- IVБ ОДД

 

НАТО е школски ранец со четири ѕвезди.

АНТОНЕЛА ИВАНОСКА – IVБ ОДД

 

За мене НАТО е хотел со ѕвезди.

ХРИСТИНА СТОЈОСКА- IVБ ОДД

 

НАТО е базен

МИХАЈЛО СТОЈЧЕСКИ- IVБ ОДД

 

Модерна кола е НАТО за мене.

АЛЕКСАНДАР ЃОРЃИЕСКИ- IVБ ОДД

 

НАТО е формула.

ФИЛИП ЈАНАКИЕСКИ- IVБ ОДД

 

Сјајна месечина е НАТО.

АНГЕЛА  ЗЛАТЕСКА- IVБ ОДД

 

МЕНТОР.АГАПИ ЧУНКОСКА

ООУ,,НИКОЛА КАРЕВ,,-КРУШЕВО