ООУ ”Јоаким Крчовски”- Крива Паланка

1.Нато е голема пушка и со неа се ловат мечки -Јована  8 години

2.Не знам што е Нато, сигурно е нешто страшно -Дамјан  8 години

3.Нато е ѕвезда што свети најсилно на небото -Кармина  9 години

4.Нато е цвеќе што расте многу високо и мириса убаво -Ивана  10 години

5.Нато е  планета -Вероника  11 години

6.Нато е  многу брз авион што лети многу високо -Стојне  12 години

7.Нато е држава во Америка -Тамара  13 години

8.Нато е машина која се користи во земјоделието – Дејана  13 години

 

Ментор Даниела Ѓорѓиовска

ООУ ”Јоаким Крчовски”- Крива Паланка

ПООУ с. Нерав

Leave a comment