ООУ,,Рајко Жинзифов“,Кисела Вода-Скопје, Марко Маркоски V-б

Еден ден ме праша тато

дали знам што е ,,нато“,

јас му реков дека тоа е нешто како злато

а тој се насмеа и ме прекори,

дека тоа се група земји пред нас многу чекори.

 

Рефрен:

Нато е како злато

ми одговори тато х2

 

Кога вечерта заспав

сонував  дека  Нато не е злато

туку дека е цвет,

дека е најдобра група со држави на целиот свет.

 

Рефрен:

 

Марко Маркоски V –б одд

ООУ,,Рајко Жинзифов“,Кисела Вода-Скопје

Ментор:Мануела Маркоска

Leave a comment