ООУ,,Рајко Жинзифов“,Кисела Вода-Скопје, Сара Ибровиќ V-б

Слушам на вести НАТО, НАТО, НАТО,

и еден ден го прашав тато:

-Tато што е тоа,  НАТО?

А тој ми одговори:

-Јас во училиште , не учев тато,

и затоа не знам што е НАТО!

 

Потоа и го поставив истото

прашање и на мама,

А таа ми одговори:

-Научи си Сара, сама!

 

А, потоа и  двајцата  ми  рекоа

на  интернет да се помачиш

и  за  НАТО да си научиш.

 

Сара Ибровиќ V-б одд.

ООУ,,Рајко Жинзифов“, Кисела Вода –Скопје

Ментор:Мануела Маркоска

Leave a comment