ОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево, Хадиса Керелоска

Што е НАТО?!

НАТО

Асоцијација за

Тврдина

Око кое гледа насекаде.

Единствена

Ѕвезда во ноќта.

Виножито после дожд !

Единство,

Заедница за секој,

Дом за сите

А за мојата земја надеж.

Хадиса Керелоска , 10г.

ОУ,,Санде Штерјоски,,Кичево

Ментор:Цветанка Србиноска

Leave a comment