ОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево, IX одделение

 1. НАТО за мене претставува: не знам, за жал! (Амра Реџепоска, 13 год.)
 2. НАТО за мене преставува меѓународна организација. (Халима Елезоска, 13 год.)
 3. За мене НАТО значи подобра иднина. (Самира Мамудоска, 13 год.)
 4. За мене НАТО значи нешто многу грдо и мислам дека има голф! (Рамиз Вејселоски, 13 год.)
 5. За мене НАТО е меѓународна организација. (Ива Фиданоска, 13 години)
 6. За мене НАТО е замена за ЕУ. (Тарик Алушоски, 13 год.)
 7. За мене НАТО претставува – не знам. (Амин Мустафоски, 13 год.)
 8. НАТО е давање пари за свои лични интереси. Мито. (Џенифер Абдулоска, 13 год.)
 9. За мене НАТО значи подобар живот. (Салхида Ајрадинова, 13 год.)
 10. За мене НАТО претставува најголема политичка организација. (Ерол Реџепоски, 13 год.)
 11. НАТО е меѓународна организација. (Сара Далипоска, 13 год.)
 12. За мене НАТО значи еднаквост на сиет луѓе. (Анита Бајрамоска, 14 год.)
 13. За мене НАТО е глупост. (Петар Јолески, 14 год.)
 14. НАТО за мене претставува воена организација која е составена од повеќе држави од светот. По формирањето во април 1949 година, НАТО постепено расте и се очекува и Македонија да стане 30-тата членка на НАТО Сојузот. (Јосиф Данилоски, 13 год.)
 15. НАТО за мене претставува нешто што не е убаво. (Лука Божиќ, 14 год.)
 16. НАТО е заедница преку која државите комуницираат една со друга. (Симона Соколеска, 14 год.)
 17. За мене НАТО е иднина за сите и собир на државите од Европа. (Муамер Хусоски, 14 год.)
 18. За мене НАТО е организација на земји членки за безбедност. (Марија Јаковлеска, 13 год.)
 19. За мене НАТО значи подобар живот. (Муневера Керелоска, 13 год.)
 20. За мене НАТО претставува збир на сите земји. (Амин Ајрадиноски, 13 год.)
 21. За мене НАТО претставува заедни на повеќе држави. (Викторија Никодиноска, 13 год.)

Предметен наставник: Лазе Стефаноски

ОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево

Leave a comment