ОУ,,Санде Штерјоски,, – Кичево, Сара Костадиноска

Н А Т О

НАТО е моќен чадор ,

силен ,сигурен и цврст !

НАТО е дом.

НАТО е цврст ѕид,

НАТО е надеж.

НАТО е светлина,

НАТО е ѕвезда во темна ноќ!

НАТО е семејство,

НАТО е множина,

НАТО е заштита,

кон НАТО и мојата земја ита !

Сара Костадиноска , 10г.

ОУ,,Санде Штерјоски,,Кичево

Ментор:Цветанка Србиноска

Leave a comment