Паззел – НАТО

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Фатиме Беџети – ДурмишиОдделенски наставникО.О.У.“Наим Фрашери”- Тетово
Возраст на децата креатори на играта7 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта7 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Цели на играта: учениците да се стимулират за концентрација, редење,
броење, исто така преку игра да стекнат знаење за боите, логото и знамето на
НАТО.

Дидактички материјал: Пуззле со 35 парчиња за споење (со знамето и логото
на НАТО). Формат на паззел е А2. За двете парови иста слика.
(истата слика е креирана и можно е да се игра и со ИКТ онлајн во следниот
линк.

Простор за игра: две масички за игра.

Опис на играта: играта може да се игра индивидуално или со 2 – 4 ученици, ова
игра е наменета за деца од 7 години затоа сликата паззел е креирана со 35
парчиња за споење (35 парчиња се соoдветни за ова возраст). Ги мешаме
парчињата паззел на двете маси, во овој случај играта се игра на пар (2 ученици
да наместат една слика) и спроти првиот пар играат ученици во друга маса (2
ученици да наместат една слика). Победник на играта е парот кој што ќе ја
соедини сликата побрзо.
Истата игра е креирана на интернет и може да се игра онлајн преку компјутер во
следниот линк.

Leave a comment