Победници на натпреварот „Учиме за НАТО“

ДИГИТАЛНА ИГРА

ПРВО МЕСТО: LET’S LEARN, LET’S PLAY

ПРИЗНАНИЈА за креативно решение

Победник кој успел да внесе извонредна доза на креативност во спој со одлично ниво на едукативност

О.О.У.“Наим Фрашери”- Тетово-  НАТО@70 победничко училиште во РС Македонија

Избрано за победник со најактивно учество на едукатори и најголем број на успешни апликации во двата конкурси во рамки на проектот.