Слагалка Со Прашања За НАТО

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Сашка Јовановска   Доктор на науки по англиски јазик – професор Училиште за странски јазици КАРИЕРА И УСПЕХ – Пробиштип
Ученички тим1. Тамара Марковска
2. Милена Петрушевска
3. Матеј Марковски
4. Андреа Ристовски
Возраст на децата креатори на играта12 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта9 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Играта е наменета за повеќе учесници.

На предната страна од слагалката се насликани животни. На секое парче (позадинскиот дел) од слагалката стои прашање.

Играчот кој ќе пронајде соодветното парче од слагалката, за да го постави на соодветното место, мора прво да одговори на прашањето поставено во позадина.

Leave a comment