Тркало на знаење за НАТО

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Сашка ЈовановскаДоктор на науки по англиски јазик – ПрофесорУчилиште за странски јазици КАРИЕРА И УСПЕХ – Пробиштип
Ученички тим1. Јована Димитриевска
2. Љубена Лазаревска
3. Христијан Атанасовски
4. Милан Јовчевски
Возраст на децата креатори на играта12 години
Возраст/и на деца за кои ја предлагате играта10 години

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Тркалото од двете страни има различни броеви (секој број има свое прашање) и се предодредени за одговор на два спротиставени тима.

Играта ја играат два тима А (1-6) и Б (7-12) тим.

Член од група А го врти тркалото каде топчето застанува на број (7-12) и противникот го одговара прашањето. Доколку одговорот е точен, следуваат 2 поени. Иста е постапката и за тимот Б кој бара одговор на прашањата од 1-6.

Доколку противникот не го знае одговорот, другиот тим има право да одговори.

Победник е тимот кој има освоено најмногу поени.

Leave a comment