,,Учиме за НАТО за да знае и ТАТО”

Ментор/Автор Професија Училиште и град
Ивана Витанска   Наставник   ЦОУ „Христо Узунов” – с. Другово, Кичево
Ученички тим1. Евгенија Спасеска
2. Викторија Сиљаноска
3. Димитар Карафилоски
4. Емилија Данилоска
Возраст на децата креатори на игратаIX одделение
Возраст/и на деца за кои ја предлагате игратаVI – IX одделение

Упатство за игра- Чекори и правила за игра

Една ученичка ги чита прашањата, а учениците од групата ги одговараат прашањата за НАТО, а потоа заеднички ги проверуваат одговорите од прозорецот – книга (хамер) и ги бодуваат одговорите.

Бодовна листа:

За точно прашање: 5 поени

За полуточно прашање: 3 поени

За приближно точно прашање: 2 поени

За неточно прашање: 0 поени

Leave a comment